Nieuws

donderdag 30 januari 2020

Tevredenheid onder deelnemers is groot

Tevredenheid onder deelnemers is groot

Inmiddels is de dataverzameling voor de NEMESIS-studie drie maanden onderweg. Ruim 1.000 mensen hebben al meegedaan aan een vraaggesprek en daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

Een aantal deelnemers sturen wij na hun deelname een evaluatieformulier. Daarin vragen we hen hoe zij het contact met de interviewer hebben ervaren. In de grafiek hieronder zijn de eerste resultaten terug te zien. Het blijkt dat deelnemers erg tevreden zijn over het contact met de interviewer; 94 procent is hierover (zeer) tevreden. Men geeft aan de interviewer vriendelijk te vinden, voelt zich op het gemak, en vindt dat er goede uitleg wordt gegeven.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Met de NEMESIS-studie kijken we hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van Nederlanders. De kennis van nu is gebaseerd op oude cijfers van twaalf jaar geleden. Sindsdien is er veel veranderd; in de zorg, en in de samenleving als geheel.

Daarom willen we weten hoe de psychische en lichamelijke gezondheid van de Nederlander nu is. Is het zo dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker of juist minder vaak vóórkomen dan twaalf jaar geleden?

De resultaten kunnen ook worden gebruikt om gezondheidsklachten van mensen te voorkómen. Of om de behandeling van deze klachten te verbeteren. Zo hebben we in de vorige studie laten zien dat sporten goed is voor de geestelijke gezondheid. Daarom kijken hulpverleners nu vaker of meer bewegen helpt tegen spanningsklachten of somberheid.

Veranderen uw contactgegevens?

Heeft u aan de studie meegedaan en gaat u verhuizen of krijgt u een nieuw telefoonnummer, dan kunt u dat aan ons doorgeven via de website of helpdesk.

Helpdesk I&O Research
 
Tel.
0800 – 01 91
E-mail
nemesis@ioresearch.nl
Tevredenheid onder deelnemers is groot