Deelnemen

dame in park

Wie doen er mee?

Alle mensen die eerder aan de studie hebben meegedaan, vragen we een tweede keer te mogen interviewen. In totaal ontvangen meer dan 6.000 mensen een persoonlijke uitnodiging om opnieuw mee te doen aan een vraaggesprek.

 

Een interviewer van I&O Research komt bij hen langs of belt hen op om een afspraak te maken voor het vraaggesprek. De gesprekken met alle deelnemers worden gehouden tussen januari 2023 en november 2024. Er wordt altijd gezocht naar een tijdstip en plaats die u het beste uitkomen.
We proberen ervoor te zorgen dat u het gesprek voert met dezelfde interviewer als bij het eerste vraaggesprek. Uit eerder onderzoek weten we namelijk dat veel mensen dat prettig vinden.

Hoe ziet het vraaggesprek eruit?

Het gesprek duurt ongeveer 80 minuten. Dat is gemiddeld korter dan de vorige keer. Het gesprek wordt bij voorkeur bij u thuis gehouden, maar op andere plek bij u in de buurt kan ook. De interviewer voert uw antwoorden meteen in op een laptop.

 

In het gesprek krijgt u vragen over uw leven, uw gezondheid en uw ervaringen. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Soms kunnen vragen indringend zijn. Er wordt géén lichamelijk onderzoek gedaan.

De interviewer is geen arts. Hij of zij kan na het gesprek dan ook niet zeggen of u gezond bent of niet. Dat is ook niet de bedoeling.

 

U beslist zelf of u meedoet aan de studie. Deelname is vrijwillig. Als u meedoet, ondertekent u voordat het gesprek begint een toestemmingsverklaring.

 

Bedenkt u zich? Dan kunt u op elk moment stoppen, ook tijdens het vraaggesprek. Daarnaast bent u vrij om bepaalde vragen niet te beantwoorden. U hoeft daarvoor geen reden te noemen.

 

Om veranderingen in gezondheid en welzijn goed te kunnen onderzoeken, willen we ook nagaan hoe het gaat met de mensen die aan deze tweede ronde gesprekken meedoen.

Daarom kunt u na drie jaar opnieuw uitgenodigd worden voor eenzelfde vraaggesprek. Natuurlijk is het ook mogelijk om alléén aan dit vraaggesprek mee te werken.

 

Uw eigen deelname aan NEMESIS stopt als de studie is afgelopen of op het moment dat u zelf besluit om te stoppen.

Waarom meedoen?

Uw antwoorden zijn erg belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de gezondheid van alle Nederlanders. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om gezondheidsklachten van mensen in de toekomst te voorkómen en om de behandeling van deze klachten te verbeteren. Uw deelname is dus van groot belang.

 

We kunnen niet alle Nederlanders benaderen voor deze studie. U vertegenwoordigt een grote groep mensen die niet zijn uitgenodigd voor deze studie. Meedoen is dus erg belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse bevolking, en veranderingen die daarin optreden. Daarom vragen we alle mensen die eerder hebben meegedaan, een tweede keer te mogen interviewen.

Uit de eerste ronde met vraaggesprekken bleek dat mensen het vaak prettig vinden om over hun eigen leven te praten, en dat bijna iedereen positief was over het gesprek en het contact dat ze met de interviewer hadden.

Als u meedoet aan de studie, krijgt u direct na het gesprek een vergoeding van de interviewer, als dank voor uw medewerking.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Het gaat om:

  • Contactgegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Deze gebruiken wij om u te kunnen benaderen voor deelname, maar ook om u op de hoogte te houden van de belangrijkste uitkomsten van de studie. We gebruiken deze gegevens ook om u na afloop van het gesprek per post een korte vragenlijst te sturen. Dit gebeurt in het kader van onze kwaliteitscontrole van de interviewers.
  • Onderzoeksgegevens, dat zijn de antwoorden die u tijdens het gesprek geeft over uw gezondheid en welzijn, en zaken die daarmee kunnen samenhangen. Denk aan belangrijke gebeurtenissen in uw leven, uw woon- en werksituatie of andere informatie over uw achtergrond.

Het Trimbos-instituut verwerkt deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens de privacyregels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op naleving van de AVG (fg@trimbos.nl).

Om uw privacy te beschermen, blijven uw antwoorden uit het vraaggesprek geheim en krijgen ze een code. Uw naam en andere gegevens die u direct identificeren, worden gescheiden opgeslagen van uw antwoorden uit het vraaggesprek. Alleen met een sleutel van de code is na te gaan dat het om uw antwoorden gaat. Deze sleutel blijft veilig opgeborgen bij het Trimbos-instituut. Uw naam zal nooit in een rapport of publicatie voorkomen, u bent dus nooit herkenbaar voor anderen.

Naast het Trimbos-instituut heeft alleen I&O Research, het onderzoeksbureau dat de vraaggesprekken afneemt, toegang tot uw contactgegevens (zoals naam en adres). Het Trimbos-instituut geeft uw contactgegevens en uw onderzoeksgegevens niet door aan anderen buiten de studie. Ook niet aan uw huisarts of zorgverzekeraar. En uw antwoorden en gegevens zijn ook nooit terug te vinden in rapporten en publicaties over de studie.

Voor meer informatie over hoe het Trimbos-instituut met persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op www.trimbos.nl/privacy

 

Privacy

Na afronding van de studie bewaart het Trimbos-instituut uw contactgegevens en toestemmingsformulier nog drie jaar. Uw antwoorden uit het vraaggesprek worden na afloop van de studie tien jaar bewaard of langer wanneer deze gegevens wetenschappelijk nog relevant zijn. Uw antwoorden zijn niet direct tot u te herleiden. Dit betekent dat dan niet te zien is dat het om uw antwoorden gaat.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten corrigeren of verwijderen. Het gebruik ervan is tot het moment van intrekking rechtmatig. Algemene informatie over uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens vindt u op www.trimbos.nl/privacy. Voor vragen over uw rechten of in geval van een klacht kunt u contact opnemen met dr. Margreet ten Have. Zij is verantwoordelijk voor deze studie en bereikbaar op telefoonnummer 030-2959281 (ma-di-do). U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Trimbos-instituut (fg@trimbos.nl) of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie voert de studie uit?

Het Trimbos-instituut (da Costakade 45, 3521 VS) in Utrecht voert de studie uit, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • Het Trimbos-instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar psychische gezondheid en geeft hierover ook veel informatie.
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt overheidsbeleid voor de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport en streeft naar een goede zorg voor iedereen. Dat betekent dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben.
  • I&O Research is een onderzoeksbureau met veel ervaring in het uitvoeren van grote studies voor de overheid en non-profitorganisaties. I&O research voert op verzoek van het Trimbos-instituut de vraaggesprekken uit.

Veelgestelde vragen

De gegevens bij de huisarts mogen wij nooit zien of gebruiken voor onze studie. Bovendien gaat u mogelijk niet voor al uw problemen naar de huisarts.

Nee, het is dan juist belangrijk om u te spreken. Voor een totaalbeeld van de bevolking willen we graag weten waarom u gezond bent en anderen weer niet. Zowel mensen met als zonder klachten geven ons waardevolle informatie.

Uw naam en adres worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en om u op de hoogte te houden van de belangrijkste uitkomsten van de studie. Om uw privacy te beschermen, blijven uw antwoorden uit het vraaggesprek geheim. Uw naam en andere gegevens die u direct identificeren, worden gescheiden opgeslagen van uw antwoorden uit het vraaggesprek. Uw naam zal nooit in een rapport of publicatie voorkomen, u bent dus nooit herkenbaar voor anderen.

NEMESIS gaat over uw leven en uw ervaringen. Er worden geen moeilijke vragen gesteld. Als u iets niet meer weet of een vraag niet wilt beantwoorden, kunt u dat altijd zeggen tegen de interviewer.

Nee, deelname is geheel vrijwillig. Daarnaast bent u vrij om bepaalde vragen niet te beantwoorden. U hoeft daarvoor geen reden te noemen.

De studie schrijft voor dat er geen andere mensen betrokken mogen zijn bij het gesprek. Het is ook het prettigst voor u als deelnemer om vrijuit te kunnen praten en om vertrouwelijk te kunnen antwoorden. Daarom is het beter dat het gesprek plaatsvindt in een ruimte waar geen anderen aanwezig zijn.

De huiselijke omgeving is voor de meeste mensen de prettigste plek om te praten over gebeurtenissen in hun leven. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, kunt u dit zeggen tegen de interviewer. Hij of zij zoekt dan een andere ‘neutrale’ ruimte, zoals een bibliotheek of buurthuis.

De interviewer is geen arts en kan na het gesprek dan ook niet zeggen of u gezond bent of niet. De interviewer weet ook niet of uw klachten te maken hebben met een bepaalde ziekte. Dat is ook niet de bedoeling van deelname. Als u klachten heeft, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of een andere hulpverlener. Wij houden u wel op de hoogte van de belangrijkste uitkomsten van de studie.

NEMESIS is een afkorting van de Engelse woorden Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Oftewel: de Nederlandse studie naar gezondheid en welzijn.

Wilt u meer weten?

Het Trimbos-instituut heeft met I&O Research afgesproken dat I&O Research als eerste aanspreekpunt voor vragen optreedt. Indien nodig zal I&O Research overleggen met het Trimbos-instituut of de vraag aan ons doorsturen.

Als u vragen heeft over de NEMESIS-studie, kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met I&O Research via 0800-0191 (gratis). Of u kunt mailen naar nemesis@ioresearch.nl

Meer informatie over het Trimbos-instituut vindt u op www.trimbos.nl