Over NEMESIS

Waarom is deze studie belangrijk?

In 2019 is de NEMESIS-studie gestart, omdat we in Nederland niet goed wisten hoe het gaat met de gezondheid en het psychisch welzijn van de Nederlanders.
De NEMESIS-studie geeft antwoord op veel belangrijke vragen. We noemen er een paar:
 
 • Hoe vaak krijgen mensen bepaalde gezondheidsklachten (psychisch, lichamelijk, stress)? 
 • Zoeken zij daarvoor hulp? 
 • Zijn ze tevreden over die hulp? 
 • Hoe gaan mensen om met stress? 
De uitkomsten kunnen worden gebruikt om gezondheidsklachten van mensen in de toekomst te voorkómen en om de behandeling van deze klachten te verbeteren.
 
De NEMESIS-studie is zo opgezet dat iedereen aan de studie kan meedoen, ook als mensen geen gezondheidsproblemen hebben. Alleen zó kunnen we er achter komen waarom sommige mensen wel klachten krijgen, en anderen niet of veel minder.
 

Alle mensen die aan het eerste vraaggesprek hebben meegedaan, vragen we een tweede keer te mogen interviewen.
Alleen als we precies dezelfde groep mensen voor een tweede keer spreken, kunnen we veranderingen in gezondheid en welzijn beter begrijpen.

Welke informatie levert de studie op?

Om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te kunnen verbeteren, moeten gezondheidsdeskundigen en beleidsmakers weten hoe het staat met de gezondheid en het welzijn van Nederlanders.
 
Met NEMESIS willen we de volgende vragen te beantwoorden:
 
 • Hoe vaak komen bepaalde gezondheidsklachten in de bevolking voor?
 • Welke bevolkingsgroepen hebben vaker last van bepaalde gezondheidsklachten: mannen of vrouwen, mensen in de stad of op het platteland, mensen mét of zonder werk, partner, kinderen?
 • Heeft een gezonde leefstijl een positief effect op het psychisch welzijn?
 • Hoe kunnen we gezond ouder worden?
 • Komen burn-out en ADHD nu vaker voor dan twaalf jaar geleden?
 • Hoe verlopen psychische klachten over een langere tijd?
 • Hoeveel last hebben mensen van bepaalde gezondheidsklachten in hun werk of dagelijkse functioneren?
 • Wat zijn de kosten voor het individu en de samenleving als gevolg van lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen?
 • Heeft iedereen dezelfde kans om zorg te krijgen bij problemen?
 • Is de zorg voor mensen met depressieve of angstklachten verbeterd in de afgelopen twaalf jaar?
Het doel van NEMESIS is om meer inzicht te krijgen in hoe vaak psychische klachten vóórkomen, hoe deze ontstaan, wat het ziekteverloop ervan is en wat de gevolgen ervan zijn voor iemands dagelijkse functioneren.
Met NEMESIS kijken we naar de risicofactoren van al deze aspecten, maar ook naar de mate waarin mensen professionele hulp zoeken, hoe zij deze ervaren, en naar kosten voor de samenleving.

Kwaliteit

Elke nieuwe ronde met vraaggesprekken binnen de NEMESIS-studie wordt zorgvuldig voorbereid. Het Trimbos-instituut wordt hierbij geadviseerd door wetenschappers van universiteiten en kennisinstituten in Nederland. 
 
Onderzoeksbureau I&O Research verzorgt de gesprekken. De interviewers hebben veel ervaring met grote studies zoals NEMESIS. Voor de tweede ronde met vraaggesprekken zetten we zoveel mogelijk dezelfde interviewers in als bij de eerste ronde.
De interviewers werken met een vragenlijst, die al eerder in veel landen goede resultaten heeft opgeleverd.
 
De studie is getoetst en goedgekeurd door een ethische toetsingscommissie. Deze commissie controleert of de studie zorgvuldig en volgens de regels gebeurt. De commissie vindt ook dat NEMESIS een goede en nuttige studie is. En dat deelname niet teveel van mensen vraagt. 

Onderzoeksteam

Trimbos-instituut, Utrecht

Foto van Dr. Margreet ten Have
Dr. Margreet ten Have

Senior wetenschappelijk medewerker projectleider NEMESIS

Foto van Dr. ir. Ron de Graaf
Dr. ir. Ron de Graaf

Senior wetenschappelijk medewerker adviseur NEMESIS

Foto van Dr. Marlous Tuithof
Dr. Marlous Tuithof

Wetenschappelijk medewerker projectmedewerker NEMESIS

Foto van Drs. Saskia van Dorsselaer
Drs. Saskia van Dorsselaer

Wetenschappelijk medewerker projectmedewerker NEMESIS

Foto van Frederiek Schouten MSc.
Frederiek Schouten MSc.

Junior wetenschappelijk medewerker, projectmedewerker NEMESIS

I&O Research, Enschede & Amsterdam

Foto van Dr. Robbert Zandvliet
Dr. Robbert Zandvliet

Senior onderzoeksadviseur, projectleider NEMESIS

Foto van Drs. Michael Brandt
Drs. Michael Brandt

Senior onderzoeker, ondersteunend projectleider NEMESIS

Foto van Joost Pielkenrood
Joost Pielkenrood

Veldwerkcoördinator NEMESIS

Foto van Linda Tammenga, MSc
Linda Tammenga, MSc

Data-analist NEMESIS

Foto van Marjan Dijkstra
Marjan Dijkstra

veldwerkcoördinator NEMESIS