Over NEMESIS

Waarom is deze studie belangrijk?

De NEMESIS-studie geeft antwoord op veel belangrijke vragen. We noemen er een paar:
 
  • Hoe vaak krijgen mensen bepaalde gezondheidsklachten (psychisch, lichamelijk, stress)? 
  • Zoeken zij daarvoor hulp? 
  • Zijn ze tevreden over die hulp? 
  • Hoe gaan mensen om met stress? 
De NEMESIS-studie wordt elke twaalf jaar uitgevoerd. De laatste keer was in 2007, daarom wordt de studie herhaald. 
We kijken of bepaalde gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking vaker of juist minder vaak vóórkomen dan twaalf jaar geleden.
 
De uitkomsten kunnen worden gebruikt om gezondheidsklachten van mensen in de toekomst te voorkómen en om de behandeling van deze klachten te verbeteren. Uw deelname is dus van groot belang.
 
De NEMESIS-studie is zo opgezet dat iedereen aan de studie kan meedoen, ook als mensen geen gezondheidsproblemen hebben. Alleen zó kunnen we er achter komen waarom sommige mensen wel klachten krijgen, en anderen niet of veel minder.

Welke informatie levert de studie op?

Om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te kunnen verbeteren, moeten gezondheidsdeskundigen en beleidsmakers weten hoe het staat met de gezondheid en het welzijn van Nederlanders.
 
Met NEMESIS hopen we de volgende vragen te beantwoorden:
 
  • Hoe vaak komen bepaalde gezondheidsklachten in de bevolking voor?
  • Welke bevolkingsgroepen hebben vaker last van bepaalde gezondheidsklachten: mannen of vrouwen, mensen in de stad of op het platteland, mensen mét of zonder werk, partner, kinderen?
  • Heeft een gezonde leefstijl een positief effect op het psychisch welzijn?
  • Hoe kunnen we gezond ouder worden?
  • Komen burn-out en ADHD nu vaker voor dan twaalf jaar geleden?
  • Hoe verlopen psychische klachten over een langere tijd?
  • Hoeveel last hebben mensen van bepaalde gezondheidsklachten in hun werk of dagelijkse functioneren?
  • Wat zijn de kosten voor het individu en de samenleving als gevolg van lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen?
Het doel van NEMESIS is meer inzicht krijgen in hoe vaak psychische klachten vóórkomen, hoe deze ontstaan, wat het ziekteverloop ervan is en wat de gevolgen ervan zijn voor iemands dagelijkse functioneren. Met NEMESIS kijken we ook naar risicofactoren van al deze aspecten, in welke mate mensen professionele hulp zoeken, hoe zij deze ervaren en naar kosten voor de samenleving.

Kwaliteit

De NEMESIS-studie is zorgvuldig voorbereid. Het Trimbos-instituut wordt geadviseerd door wetenschappers van universiteiten en kennisinstituten in Nederland. 

Onderzoeksbureau I&O Research verzorgt de gesprekken. De interviewers hebben veel ervaring met grote studies zoals NEMESIS. Zij werken met een vragenlijst, die al eerder in veel landen goede resultaten heeft opgeleverd.

De studie is getoetst en goedgekeurd door een ethische toetsingscommissie. Deze commissie controleert of de studie zorgvuldig en volgens de regels gebeurt. De commissie vindt ook dat NEMESIS een goede en nuttige studie is. En dat deelname niet teveel van u vraagt. 

Onderzoeksteam

Trimbos-instituut, Utrecht

Foto van Dr. Margreet ten Have
Dr. Margreet ten Have

Senior wetenschappelijk medewerker projectleider NEMESIS

Foto van Dr. Ron de Graaf
Dr. Ron de Graaf

Senior wetenschappelijk medewerker adviseur NEMESIS

Foto van Dr. Marlous Tuithof
Dr. Marlous Tuithof

Wetenschappelijk medewerker projectmedewerker NEMESIS

Foto van Drs. Saskia van Dorsselaer
Drs. Saskia van Dorsselaer

Wetenschappelijk medewerker projectmedewerker NEMESIS

I&O Research, Enschede & Amsterdam

Foto van Dr. Robbert Zandvliet
Dr. Robbert Zandvliet

Senior onderzoeksadviseur, projectleider NEMESIS

Foto van Drs. Michael Brandt
Drs. Michael Brandt

Onderzoeker, ondersteunend projectleider NEMESIS

Foto van Joost Pielkenrood
Joost Pielkenrood

Veldwerkcoördinator NEMESIS

Foto van Linda Tammenga, MSc
Linda Tammenga, MSc

Data-analist NEMESIS