Nieuws

dinsdag 27 juni 2023

Al 1.600 deelnemers deden opnieuw mee

Al 1.600 deelnemers deden opnieuw mee

Eind januari van dit jaar ging de tweede ronde met vraaggesprekken voor de NEMESIS-studie van start. Alle deelnemers aan de eerste ronde worden uitgenodigd om een tweede keer mee te doen. Inmiddels hebben al ruim 1.600 deelnemers meegedaan aan een tweede vraaggesprek.

 

De komende 12 maanden worden ook de andere deelnemers opnieuw uitgenodigd. Zij ontvangen daarover een brief. Door een tweede keer mee te doen wordt de studie (nog) waardevoller. Veranderingen in gezondheid en welzijn kunnen zo beter worden onderzocht.

 

Deelnemers positief over tweede gesprek

Deelnemers die voor de tweede keer meededen waarderen de variatie in vragen en vinden het prettig dat er tijd wordt genomen voor het gesprek. Ze waarderen dat het vraaggesprek “ergens over gaat”. Ook de nieuwe onderwerpen in de vragenlijst, zoals die over maatschappelijke problemen en mantelzorg geven, vinden zij belangrijk.

 

Bijdragen aan wetenschappelijke inzichten

Eerder hebben we de eerste resultaten uit de eerste ronde vraaggesprekken toegelicht. Deze resultaten hebben veel aandacht in de media gekregen en zijn belangrijk voor hulpverleners en beleidsmakers. Ook zijn de resultaten onlangs gepubliceerd in een gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift.

 

We zijn nu aan het bekijken hoeveel van de mensen met psychische problemen (zoals depressies en/of angsten) die hulp zoeken ook passende zorg ontvangen.

In de vorige NEMESIS-studie (in de jaren 2007-2009) zagen we dat als mensen voor hun psychische problemen bij de huisarts voor hulp aanklopten, zij relatief weinig zorgcontacten kregen. Bovendien kreeg bijna iedereen hetzelfde, ongeacht het soort klachten en/of de ernst van de problemen. In de jaren daarna kregen huisartsen meer mogelijkheden om mensen met psychische problemen binnen hun praktijk te helpen. We zijn binnen de huidige NEMESIS-studie aan het kijken of de zorg nu beter aansluit op de problemen die mensen ervaren. Zodra we daar meer over weten, zullen we alle deelnemers hiervan op de hoogte stellen.

 

Veranderen uw contactgegevens?

Heeft u aan de studie meegedaan en gaat u verhuizen of krijgt u een nieuw telefoonnummer, dan kunt u dat aan ons doorgeven via de website of helpdesk.

Helpdesk I&O Research
 
Tel.
0800 – 01 91
E-mail
nemesis@ioresearch.nl
Al 1.600 deelnemers deden opnieuw mee