Nieuws

maandag 26 februari 2024

Betere zorg huisarts voor mensen met psychische problemen

Betere zorg huisarts voor mensen met psychische problemen

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we binnen de huidige NEMESIS-studie aan het kijken zijn hoe de zorg aansluit op de problemen die mensen kunnen ervaren. In de vorige studie (in de jaren 2007-2009) zagen we dat mensen relatief weinig zorgcontacten kregen als zij voor psychische problemen – zoals een depressie of angsten – bij de huisarts kwamen. Bovendien kreeg bijna iedereen dezelfde hulp. Het maakte bijna niet uit wat voor soort klachten iemand had of wat de ernst van de problemen was.

 

De resultaten van de huidige studie laten zien dat deze zorg is verbeterd in de huisartsenpraktijk. Meer mensen met psychische problemen kunnen bij de huisarts terecht en de zorg sluit beter aan op de aard en ernst van hun problemen dan 12 jaar geleden. Dit is mede tot stand gekomen doordat huisartsen nu meer worden ondersteund in het helpen van mensen met psychische problemen.

 

Al 3.000 mensen deden mee aan een nieuw vraaggesprek

We zijn druk bezig met de tweede ronde vraaggesprekken voor de NEMESIS-studie.

Tot nu toe hebben ruim 3.000 deelnemers hieraan meegedaan. Het is de bedoeling om dit jaar nog eens 1.600 deelnemers te spreken. De komende maanden worden zij hiervoor uitgenodigd. Alle deelnemers die aan de eerste ronde hebben meegedaan worden uitgenodigd om een tweede keer mee te doen.

 

Dezelfde interviewer als bij het eerste gesprek

We proberen ervoor te zorgen dat deelnemers het tweede vraaggesprek voeren met dezelfde interviewer als bij het eerste gesprek. Uit eerder onderzoek weten we namelijk dat veel mensen dat prettig vinden.

 

Vraaggesprekken duren gemiddeld korter

Het tweede vraaggesprek duurt ongeveer een kwartier korter dan het eerste gesprek.  Dat komt omdat bijna alle vragen gaan over de periode sinds het eerste vraaggesprek en dat is een kortere periode.

 

Veranderen uw contactgegevens?

Heeft u aan de studie meegedaan en gaat u verhuizen of krijgt u een nieuw telefoonnummer, dan kunt u dat aan ons doorgeven via de website of helpdesk.

Helpdesk I&O Research
 
Tel.
0800 – 01 91
E-mail
nemesis@ioresearch.nl
Betere zorg huisarts voor mensen met psychische problemen