Nieuws

maandag 11 oktober 2021

Koningin Maxima en NEMESIS

Koningin Maxima en NEMESIS

In het kader van het 25 jaar bestaan van het Trimbos-instituut bracht koningin Maxima op woensdag 6 oktober een bezoek aan het Trimbos-instituut. Hier kreeg de koningin te horen welke activiteiten het Trimbos-instituut zoal uitvoert. Eén van de belangrijkste projecten is de NEMESIS-studie waar u aan mee doet. Daarover hebben onderzoekers van het Trimbos-instituut koningin Maxima dan ook uitvoerig verteld. Ze was onder de indruk dat deze studie zoveel vragen van hulpverleners en beleidsmakers in de zorg gaat beantwoorden. Dat we dit met de NEMESIS-studie kunnen realiseren, hebben we aan u als deelnemer aan deze studie te danken!

 

Eenzaamheid

Een van de vele onderwerpen in de vragenlijst is ‘eenzaamheid’. Er is veel belangstelling voor dit onderwerp. In welke mate is eenzaamheid veranderd in de afgelopen jaren? Welke groepen zijn sterk, een beetje of juist niet eenzaam? En natuurlijk ook of de coronaperiode hierop van invloed is geweest. Om al een tipje van de sluier op te lichten: 76 procent van de deelnemers voelde zich niet eenzaam, 21 procent een beetje eenzaam en 3 procent sterk eenzaam. Het percentage deelnemers dat zich een beetje eenzaam voelt is sinds de coronapandemie toegenomen.

 

Sterke gevoelens van eenzaamheid kwamen ongeveer even vaak voor bij mannen als vrouwen, en even vaak bij 35-54 jarigen als bij 55-plussers. 18-34 jarigen rapporteerden het minst vaak sterke gevoelens van eenzaamheid.

 

We vroegen deelnemers ook of ze zich gesteund voelen door anderen. 85 procent gaf aan zich veel tot heel veel gesteund te voelen door anderen. Dit percentage bleef gelijk ten tijde van de coronapandemie.

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 5.070 vraaggesprekken. Het betreft hier een voorlopige tussenstand, omdat dit najaar nog veel gesprekken bij mensen thuis plaatsvinden.

 

Veranderen uw contactgegevens?

Heeft u aan de studie meegedaan en gaat u verhuizen of krijgt u een nieuw telefoonnummer, dan kunt u dat aan ons doorgeven via de website of helpdesk.

Helpdesk I&O Research
 
Tel.
0800 – 01 91
E-mail
nemesis@ioresearch.nl
Koningin Maxima en NEMESIS