Resultaten

vrijdag 20 januari 2023

Aandeel volwassenen met psychische problemen toegenomen

Aandeel volwassenen met psychische problemen toegenomen

Het aandeel volwassenen met psychische klachten in de Nederlandse bevolking is duidelijk toegenomen. Eén op de vier (26%) volwassen Nederlanders (18-75 jaar) heeft in het afgelopen jaar last gehad van angsten, een depressie of problemen door het gebruik van alcohol of drugs. Dat zijn 3,3 miljoen mensen. Dit aantal is duidelijk toegenomen; twaalf jaar geleden had in een vergelijkbare studie bijna één op de vijf (18%) volwassenen psychische problemen. Als we kijken over het gehele leven, dan heeft bijna de helft (48%) van de Nederlanders ooit angstklachten, een depressie of problemen door het gebruik van alcohol of drugs gehad.

Als we preciezer kijken over het afgelopen jaar, dan had 15 procent van de volwassen Nederlanders angstklachten, 10 procent een depressie, en 7 procent problemen door het gebruik van alcohol of drugs. Daarnaast had 3 procent ADHD. Deze problemen komen vaak samen voor: van de mensen met psychische problemen had 42 procent twee of meer van deze problemen in het afgelopen jaar.

Grotere toename onder jongvolwassenen, ook al vóór de coronapandemie

De toename van psychische problemen ten opzichte van de studie van twaalf jaar geleden was niet even groot voor alle groepen. Een grotere stijging was zichtbaar bij jongvolwassenen (18-34 jaar) en studenten. Mogelijk hebben jongvolwassenen meer last van de toenemende druk om te presteren in de maatschappij dan oudere volwassenen. Duidelijk is wel dat de toename van psychische problemen in de afgelopen jaren niet alleen door de coronapandemie is veroorzaakt; de toename begon al ruim vóór de coronapandemie.

Voorkómen en behandelen van psychische problemen blijft belangrijk

“De toename in problematiek laat duidelijk zien dat het belangrijk is om te blijven inzetten op het voorkómen en behandelen van psychische problemen. Binnen onze studie zullen we verder nagaan of iedereen bij psychische problemen evenveel kans heeft op zorg, en of deze zorg goed aansluit op de aard van de problemen”, aldus Margreet ten Have, hoofdonderzoeker van de NEMESIS-studie.

 

  • Hier kunt u meer lezen over de resultaten van de NEMESIS-studie.
  • Hieronder kunt u de resultatenbrochure downloaden die verstuurd is naar deelnemers aan de studie.
Aandeel volwassenen met psychische problemen toegenomen